Zarząd Główny

Okręg Śląski

OUPiS Chorzów

Aktualności

Bądź na bieżąco

treść artykułu

XIV KONKURS LITERACKI DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ODDZIAŁ
W CHORZOWIE

ZARZĄD OKRĘGU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
 OGŁASZA

XIV

KONKURS LITERACKI DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

o zasięgu okręgowym

pod hasłem

„OD OCHRONKI DO ZDALNEGO NAUCZANIA – Stulecie oświaty na Śląsku”

  1. CELE KONKURSU

– integracja osób ze środowiska parających się twórczością literacką;

– odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych tekstów literackich;

– inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej;

– stwarzanie piszącym pracownikom oświaty możliwości szerszej prezentacji twórczości;  

 

  1. ZASADY UCZESTNICTWA

1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie ZNP, jak i osoby nie zrzeszone.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej lub obu kategoriach:

– poezja (zestaw 3 wierszy)

– proza (do 5 stron maszynopisu)

3.Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane
w innych konkursach.

4.Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie, w 4 egzemplarzach)

OPATRZONE GODŁEM (pseudonimem), należy nadesłać pod adres:

ZNP, 41 – 500 Chorzów, ul. Mielęckiego 44

5.Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS LITERACKI”.

6.Nazwisko, imię, dokładny adres domowy, telefon, oraz nazwę i adres zakładu pracy należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

7.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

  • TERMINY

1.Konkurs zostaje ogłoszony w listopadzie 2021 roku.

2.Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 lutego 2022 roku

3.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 marca 2022 roku

 Wszelkich nieobjętych regulaminem informacji udziela Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chorzowie tel. 322477709, kom. 605401184 VPN 184,
e- mail – znp.chorzow@interia.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Prezes Oddziału ZNP w Chorzowie

Ewa Niedbała

Pozostałe wpisy

PODWYŻKI

PODWYŻKI

Związek Nauczycielstwa Polskiego w swoim piśmie do Prezydenta Miasta Chorzowa wniósł o zabezpieczenie środków na realne podwyżki dla: pracowników administracji i obsługi, dla pracowników żłobka, MORiS i ChCK, dodatków funkcyjnych, np. za wychowawstwo oraz przywrócenie...

czytaj dalej
Pogotowie protestacyjne

Pogotowie protestacyjne

Na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP rozpoczynamy Pogotowie Protestacyjne Uchwała w sprawie pogotowia protestacyjnego

czytaj dalej