Zarząd Główny

Okręg Śląski

OUPiS Chorzów

kzp ZNP

Szczegóły

SKŁAD ZARZĄDU KZP ZNP W CHORZOWIE
Kadencja 2022 – 2026

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa ZNP w Chorzowie:

Księgowa: Teresa Śliwa

Telefon: +48 785 540 264

 

Zarząd Kasy Zapomogowo Pożyczkowej ZNP w Chorzowie:

Przewodnicząca: Ewa Olszok – Oddział ZNP

Sekretarz: Marek Ziółkowski – Oddział ZNP

 

Członkowie:
Rafał Gawleta – Oddział ZNP
Barbara Jasińska – SP nr 29
Aleksandra Walas – SP nr 24

KZP ZNP

Chorzów, ul. Mielęckiego 44

Numer konta:

05 1050 1243 1000 0010 0001 3803

 

 

progi przyznawania pożyczek

Zarząd KZP ZNP zebrany na posiedzeniu zdalnym w dniu 16 luty 2022 roku biorąc pod uwagę ilość zebranych środków, na mocy Uchwały nr 189 /2022 postanowił podwyższyć progi przyznawanych pożyczek stosunkowo do zgromadzonych wkładów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku. Nad realizacją Uchwały czuwać będzie Przewodnicząca KZP ZNP.

WYSOKOŚĆ WKŁADU WYSOKOŚĆ POŻYCZKI
100 zł 2 000 zł
200 zł 2 500 zł
300 zł 2 800 zł
400 zł 3 200 zł
600 zł 3 500 zł
800 zł 4 000 zł
1 000 zł 4 500 zł
1 200 zł 4 800 zł
1 400 zł 5 000 zł
1 600 zł 5 300 zł
1 800 zł 5 500 zł
2 000 zł 6 000 zł
2 200 zł 6 300 zł
2 500 zł 6 500 zł
2 800 zł 6 800 zł
3 000 zł 7 000 zł
3 300 zł 7 300 zł
3 600 zł 7 600 zł
4 000 zł 8 000 zł
4 300 zł 8 300 zł
4 500 zł 8 500 zł
5 000 zł 8 800 zł
5 400 zł 9 000 zł
5 600 zł 9 300 zł
5 800 zł 9 500 zł
6 000 zł 10 000 zł
6 100 zł 11 000 zł
6 200 zł 12 000 zł
6 300 zł 13 000 zł
6 400 zł 14 000 zł
6 800 zł 15 000 zł
7 000 zł 16 000 zł
7 500 zł 17 000 zł
8 000 zł 18 000 zł
8 500 zł 19 000 zł
9 000 zł 20 000 zł