Zarząd Główny

Okręg Śląski

OUPiS Chorzów

awans zawodowy

Szczegóły

Awans zawodowy nauczyciela

segregatory z dokumentami oświatowymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

polityk podpisujący rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

dokumenty w papierowych teczkach leżące na stole

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

artystyczna wizualizacja karty nauczyciela

KARTA NAUCZYCIELA Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli