Zarząd Główny

Okręg Śląski

OUPiS Chorzów

sekcje

Szczegóły

SEKCJE 2019-2024

SEKCJA EMERYTÓW:

Przewodnicząca: Władysława Szczepanek – Szmajduch

V-ce przewodnicząca: Anna Kołodziejczyk

Sekretarz: Maria Nocoń

Skład Zarządu Sekcji Emerytów:

Maria Nocoń

Stanisław Sopolski

Stanisława Wzorek

Barbara Uherek

Elżbieta Urbańska

Maria Zimna

Spotkania Zarządu Sekcji emerytów:
każdy poniedziałek w godzinach od 11:00-12:30 w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP przy ul. Mielęckiego 44

SEKCJA KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

Przewodnicząca: Ewa Olszok

SEKCJA PRZEDSZKOLNA:

Przewodnicząca: Anna Klyta

SEKCJA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Przewodniczący: Rafał Gawleta

KLUB LITERACKI:

Przewodniczący: Eugeniusz Rychlicki

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA:

Przewodniczący: Piotr Płonka

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

Przewodnicząca: Agnieszka Pluta

SEKCJA BIBLIOTEKARSKA:

Przewodnicząca: Danuta Jeziorowska