Zarząd Główny

Okręg Śląski

OUPiS Chorzów

akty prawne - nowości

Szczegóły

Akty prawne – nowości

Najnowsze akty prawne stan na 08.01.2020r.

 

Ustawa z dnia 19 listopada 2020r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

29 grudnia 2020r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. 2020 poz. 2382)

22 grudnia 2020r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia…

11 grudnia 2020r.

Obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200)

11 grudnia 2020r.

Obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2020 poz. 2198)

7 grudnia 2020r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2020 poz. 2160)

7 grudnia 2020r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. 2020 poz. 2146)

7 grudnia 2020r.

Obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. 2020 poz. 2143)

7 grudnia 2020r.

Obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2020 poz. 2138)

3 grudnia 2020r.

Obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

3 grudnia 2020r.

Obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

30 listopada 2020r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2111)

26 listopada 2020r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2087)

26 listopada 2020r.

Obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. 2020 poz. 2082)