Zarząd Główny

Okręg Śląski

OUPiS Chorzów

ogniska

Szczegóły

PREZESI OGNISK
ZNP ODDZIAŁ W CHORZOWIE
W KADENCJI 2024–2029

 

PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Nr 1

Prezes ogniska: Bogusława Garwol

Przedszkole Nr 3

Prezes ogniska: Iwona Gmyrek

Przedszkole Nr 4

Prezes ogniska: Joanna Debudaj

Przedszkole Nr 5

Prezes ogniska: Monika Gierek

Przedszkole nr 6

 Prezes ogniska: Monika Płonka

Przedszkole Nr 7

Prezes ogniska: Aneta Syska

Przedszkole nr 8

 Prezes ogniska: Renata Gramczewska

Przedszkole Nr 9

Prezes ogniska: Bogumiła Mirecka – Michalska

Przedszkole Nr 11

Prezes ogniska: Ewa Lichota

Przedszkole Nr 12

Prezes ogniska: Magdalena Toporek

Przedszkole Nr 13

Prezes ogniska: Paulina Kania

Przedszkole Nr 16

Przedstawiciel ogniska: Malwina Urbańczyk

Przedszkole Nr 17

Przedstawiciel ogniska: Magdalena Gutman

Przedszkole Nr 18

Prezes ogniska: Magdalena Kubica – Jorge

Przedszkole Nr 19

Prezes ogniska: Katarzyna Musiał

Przedszkole Nr 20

Prezes ogniska: Agnieszka Erbisz

Przedszkole Nr 21

Prezes ogniska: Marta Białas – Gromadzka

Przedszkole Nr 23

Prezes ogniska: Bożena Gajosz

Przedszkole Nr 24

Prezes ogniska: Aneta Kobielska

Przedszkole Nr 25

Prezes ogniska: Aleksandra Kuczyńska

Przedszkole Nr 26

Prezes ogniska: Anna Szczygłowska

Przedszkole Nr 27

Prezes ogniska: Ksenia Cieśla

Przedszkole Nr 29

Prezes ogniska: Martyna Kasprzak

 


SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

Prezes ogniska: Aleksandra Kuczyńska

Szkoła Podstawowa Nr 2

Prezes ogniska: Zofia Cofałka

Szkoła Podstawowa Nr 5

Prezes ogniska: Małgorzata Cieślińska

Szkoła Podstawowa Nr 10

Prezes ogniska: Monika Berke

Szkoła Podstawowa Nr 12

Prezes ogniska: Bożena Kocurek

Szkoła Podstawowa Nr 13

Prezes ogniska: Katarzyna Duda

Szkoła Podstawowa nr 14

Prezes ogniska: Danuta Kotlarska

Szkoła Podstawowa Nr 15

Prezes ogniska: Sonia Szostak

Szkoła Podstawowa Nr 17

Prezes ogniska: Aleksandra Machnik

Szkoła Podstawowa Nr 18

Prezes ogniska: Aleksandra Kernel

Szkoła Podstawowa Nr 21

Prezes ogniska: Anna Szymczak

Szkoła Podstawowa Nr 22

Prezes ogniska: Katarzyna Woźniczka

Szkoła Podstawowa Nr 24

Prezes ogniska: Małgorzata Dylus

Szkoła Podstawowa Nr 29

Prezes ogniska: Barbara Jasińska

Szkoła Podstawowa Nr 32

Prezes ogniska: Katarzyna Koziej

Szkoła Podstawowa Nr 33

Prezes ogniska: Iwona Dudzik

Szkoła Podstawowa Nr 34

Prezes ogniska: Piotr Mroczkowski

Szkoła Podstawowa Nr 37

Prezes ogniska: Mirosława Jurek

Szkoła Podstawowa Nr 38

Prezes ogniska: Anna Pęcherz

Szkoła Podstawowa Nr 39

Prezes ogniska: Dorota Gryglewska

 


ZESPOŁY SZKÓŁ

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

  Prezes ogniska: Michalina Kazimierczuk

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Prezes ogniska: Aneta Szymańska

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

Prezes ogniska: Monika Rał – Kozioł

 


SZKOŁY ŚREDNIE

 

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące

Prezes ogniska: Anna Lazar

II Liceum Ogólnokształcące

Prezes ogniska: Robert Wyrębak

III Liceum Ogólnokształcące

Prezes ogniska: Karina Czyrnia – Piechnik

IV Liceum Ogólnokształcące

Prezes ogniska : Michał Pella

Zespół Szkół Technicznych Nr 1

Prezes ogniska: Barbara Boruta

Zespół Szkół Technicznych Nr 2

Prezes ogniska: Wiesława Nykiel

Technikum Mechaniczno – Elektryczne

Prezes ogniska: Barbara Kręciała

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4

Prezes ogniska: Marek Gawlik

Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych

Prezes ogniska: Izabela Giersberg–Mataniak

Zespół Szkół Budowlanych

Prezes ogniska: Beata Musiał

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Prezes ogniska: Edyta Strzelczyk

 


INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

 

Młodzieżowy Dom Kultury

Prezes ogniska: Ewa Przywara

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Prezes ogniska: Anita Jurczyk – Gniełka

Planetarium

Prezes ogniska: Katarzyna Gajda

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.

Prezes ogniska: Elżbieta Raj

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych

Prezes ogniska: Joanna Izydorczyk

Żłobek

Prezes Ogniska: Wioletta Mazur