Zarząd Główny

Okręg Śląski

OUPiS Chorzów

Aktualności

Bądź na bieżąco

treść artykułu

JEDNORAZOWY DODATEK INFLACYJNY

Zarząd Oddziału ZNP w Chorzowie w ślad za pismem Zarządu Głównego ZNP do ministra
Przemysława Czarnka zwrócił się z wnioskiem do Pana Prezydenta Andrzeja Kotali o wypłatę
jednorazowego dodatku inflacyjnego dla chorzowskich nauczycieli przedszkoli oraz pracowników
niepedagogicznych. Zarząd Główny ZNP zwrócił się z takim wnioskiem dotyczącym pracowników
pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych. Nasz wniosek dotyczy tych
pracowników oświaty, których wynagrodzenia leżą w jurysdykcji samorządów.

Pozostałe wpisy

PODWYŻKI

PODWYŻKI

Związek Nauczycielstwa Polskiego w swoim piśmie do Prezydenta Miasta Chorzowa wniósł o zabezpieczenie środków na realne podwyżki dla: pracowników administracji i obsługi, dla pracowników żłobka, MORiS i ChCK, dodatków funkcyjnych, np. za wychowawstwo oraz przywrócenie...

czytaj dalej
Pogotowie protestacyjne

Pogotowie protestacyjne

Na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP rozpoczynamy Pogotowie Protestacyjne Uchwała w sprawie pogotowia protestacyjnego

czytaj dalej
Wypłata godzin ponadwymiarowych

Wypłata godzin ponadwymiarowych

31 sierpnia 2022 r. ukazały się ustalenia dla nauczycieli miasta Chorzowa, dotyczące wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godzinyponadwymiarowe. Z niezadowoleniem ze strony nauczycieli, szczególnie szkółzawodowych, spotkało się niewypłacanie godzin...

czytaj dalej