Uprzejmie informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty, Oddział ZNP w Chorzowie pozostaje zamknięty dla petentów.

W związku z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli członkowie Sekretariatu w miesiącach lipiec i sierpień będą pełnić dyżury telefoniczne tylko w godz. 9:00-12:00.

tel. 32 247 77 09

tel. 663 125 641

tel. 725 450 420

tel. 605 401 184

tel. 605 400 156

Informacje będzie można przesyłać mailowo: znp.chorzow@interia.pl. Jeżeli zaistnieje konieczność przekazania jakiejkolwiek dokumentacji w formie papierowej, to przy wejściu do siedziby Oddziału od strony ul. Mielęckiego po prawej stronie od furtki znajduje się wlot do skrzynki pocztowej.

Ze związkowym pozdrowieniem
Ewa Niedbała
ZNP ZG Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Chorzowie zaprasza na szkolenia w formie WEBINARIUM.

  • 25.08.2020r. (wtorek) godz. 15:30 – Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego.

  • 26.08.2020r. (środa) godz. 15:30 - Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  • 09.09.2020r. (środa) godz. 15:30 - Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Koszt szkolenia - 70zł (dla członka ZNP – 40zł).

Dla członków Oddziału ZNP w Chorzowie szkolenia są bezpłatne.

Program szkoleń, czas trwania oraz szczegółowe informacje umieszczone są na stronie placówki www.oupischorzow.pl.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu należy przesłać akces mailem na adres: szkolenia@oupischorzow.pl - podając imię i nazwisko, termin szkolenia oraz placówkę, w której nauczyciel pracuje. Każdy uczestnik otrzyma kartę zgłoszenia oraz instrukcję o dalszym postepowaniu.