ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ODDZIAŁ W CHORZOWIE
OGŁASZA

XI

KONKURS LITERACKI DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY
o zasięgu ogólnopolskim
pod hasłem


„W kręgu demokracji……”Szczegóły zawarte są w załączniku.